Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Agenda Waterwijzer

27-6-2018, Waterwijzer gebruikersdag

Op 27 juni 2018 bent u van harte welkom op de Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw (WWL) en Natuur (WWN) in Wageningen. De waterwijzers zijn instrumenten die effecten van ingrepen in de waterhuishouding en de gevolgen van klimaatverandering op gewas... Lees verder

29-6-2017, Waterwijzers: de primeur! Klimaatrobuuste effectbepaling van het waterbeheer op landbouw en natuur

Welke invloed hebben waterhuishoudkundige veranderingen - bijvoorbeeld peilveranderingen, onttrekkingen en de aanleg van buisdrainage -  op de landbouw en natuur in een gebied? En hoe creëer je als waterbeheerder optimale waterhuishoudku... Lees verder

16-9-2015, Minisymposium 'Waar blijft het water?'

Op woensdag 16 september organiseert een breed consortium van kennisinstellingen, bedrijven en overheidsinstanties w.o. STOWA een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de ingebruikstelling van een meetstation voor het meten van de werkelijke... Lees verder

26-6-2014, Zoet-zouttweedaagse Zeeland: Zoutrisico’s in perspectief. Feiten, fictie en nieuwe inzichten

Het klimaat verandert. Al langere tijd brengen diverse partners in het Deltaprogramma de effecten daarvan voor het (regionale) waterbeheer in beeld. Vooral de afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en daarmee samenhangend de toenemende verzilting vorm... Lees verder

4-6-2014, Voorjaarsbijeenkomst NHV i.s.m. STOWA: Nieuwe klimaatscenario’s: implicaties voor het waterbeheer

Op 4 en 5 juni organiseert de Nederlandse Hydrologische vereniging i.s.m. STOWA de jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst. Het thema van de bijeenkomst is de nieuwe klimaatscenario's van het KNMI en de implicaties die deze hebben voor het waterbeheer... Lees verder

15-5-2014, Operationele sturing in het waterbeheer: nieuwe kansen! Gezamenlijke mogelijkheden?

De ontwikkelingen in neerslagradar, hydrologische modellen, satellietinformatie, data-uniformering en ‘dashboarding’ bieden geweldige kansen om het (operationele) waterbeheer verder te optimaliseren en in toenemende mate 'water op ... Lees verder

22-4-2014, Minisymposium satellietdata & waterbeheer (SAT-WATER)

Op een speciaal minisymposium, georganiseerd door SAT-WATER i.s.m. STOWA en Het Waterschapshuis, wordt u geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen rond SAT-WATER. SAT-WATER is een samenwerkingsverband van waterschappen die gezamenlijk satel... Lees verder