Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Minisymposium 'Waar blijft het water?'

Terug
Locatie
Contactpersoon
Michelle Talsma
Doelgroep
Datum
16-09-2015 tot --

Op woensdag 16 september organiseert een breed consortium van kennisinstellingen, bedrijven en overheidsinstanties w.o. STOWA een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de ingebruikstelling van een meetstation voor het meten van de werkelijke verdamping in het nationaal park ‘De Hoge Veluwe’. Tijdens het symposium gaan we dieper in op het belang van goede, betrouwbare verdampingsgegevens en kunt u een kijkje nemen bij het meetstation.

Achtergrond

In waterbalansstudies is de verdamping vrijwel altijd de grootste verliespost. Het merendeel van de neerslag in een gebied wordt namelijk verdampt door gewassen, bomen, natuurlijke vegetaties en de bodem. Met de beschikbaarheid van voldoende water in een gebied zijn grote (commerciële) belangen gemoeid: te weinig water kan leiden tot een daling van de gewasproductie in de landbouw, tot kostbare investeringen in de bedrijfsvoering van drinkwaterbedrijven en tot aantasting van funderingen.

Dankzij inspanningen van KWR Watercycle Research Institute, Alterra, KNMI, Eijkelkamp Agrisearch Equipment, Vitens, Provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe en STOWA is nu een meetsysteem ontwikkeld voor het meten van de werkelijke verdamping. Tijdens de bijeenkomst op 16 september wordt uitleg gegeven over de meettechniek en worden het nut en de noodzaak van verdampingsmetingen besproken. Verschillende bestuurders uit het consortium spreken over het belang van dit unieke samenwerkingsproject.

Aan het einde van de bijeenkomst is er de mogelijkheid om het meetsysteem met eigen ogen te gaan bekijken. Door de verdamping op de Veluwe te meten wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel water er op de Veluwe beschikbaar is voor verschillende gebruiksfuncties.

Voor wie?

Het minisymposium is bedoeld voor bestuurders, wetenschappers en praktiserende hydrologen van waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus, universiteiten en kennisinstituten.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar Els.van.der.Gun@kwrwater.nl met uw naam en affiliatie. Informatie over de exacte locatie van de bijeenkomst in het nationale park ‘De Hoge Veluwe’ volgt.

Voorlopig programma

09:30 -10:00      Ontvangst

10:00 – 10:30     Presentaties

10:30 – 11:15     Interviews bestuurders en officiële ingebruikstelling

11:15 – 11:45     Pauze

11:45 – 12:30     Excursie naar de meetopstelling

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? Meld u direct aan voor onze digitale nieuwsbrief rechtsboven op onze homepage.